UL - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na język obcy, studia stacjonarne II stopnia (20/21Z)

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
J.SJO.SM.AK Kierunek Architektura Krajobrazu, studia II stopnia
J.SJO.SM.EKO Kierunek Ekonomia, studia II stopnia
J.SJO.SM.GIK Kierunek Geodezja i Kartografia, studia II stopnia
J.SJO.SM.GP Kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia II stopnia
J.SJO.SM.ROR Kierunki Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezp., studia II stopnia
J.SJO.SM.WBiO Kierunki Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, studia II stopnia
J.SJO.SM.WHIBZ Kierunki Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, studia II stopnia